90 dní na vrácení zboží
změníte názor, vrátíme peníze
Biodegradabilní obaly
žádný odpad, čisté svědomí
Kvalitní produkty
vše sami testujeme, víme, co prodáváme
Vše skladem
žádné výmluvy, objednáte a my odesíláme

Novinky

RouterValue
namehome
controllerhomepage
methodindex
arguments
[]
params
[]
MessagesTime
BenchmarksTimeCountMemory
Kohana Loading37ms10.08MB
Environment Setup35.9ms10.07MB
System Initialization15.6ms10.02MB
Controller Setup369.1ms11.34MB
Controller Execution75.4ms10.73MB
Loading I18n From DB0.2ms20.04MB
Total Execution497.1ms12.16MB
css
css/jquery/ui-lightness/jquery-ui-1.8.17.custom.css
css/prettyPhoto/prettyPhoto.css
css/presenter.css
css/presenter/basket.css
css/presenter/transport-icons.css
css/presenter_module/goods.css
css/fontawesome.css
css/layout.css
css/presenter_module/search.css
css/helpers/form/autocomplete.css
js
javascript/vue.js
javascript/jquery/jquery-1.9.1.min.js
javascript/jquery/jquery-ui-1.11.4.min.js
javascript/jquery/jquery.console.js
javascript/jquery/jquery.form.js
javascript/jquery/jquery.prettyPhoto.js
javascript/bootstrap.min.js
javascript/helpers/form/autocomplete.js
javascript/presenter/base.js
javascript/presenter.js
javascript/presenter/vue.init.js
javascript/presenter/flash.js
javascript/presenter/basket.js
javascript/presenter/sticky.js
javascript/presenter_module/goods.js
javascript/profiler.js
javascript/layout.js
javascript/presenter_module/search.js
QueriesTimeRows
Connecting to DB1.957ms1
ROLLBACK0.402ms0
SELECT `states`.*
FROM (`states`)
WHERE `shortcut` = 'cz'
ORDER BY `states`.`ordering` ASC
LIMIT 0, 1
0.574ms1
SELECT `exchange_rates`.*
FROM (`exchange_rates`)
WHERE `shortcut` = 'CZK'
ORDER BY `exchange_rates`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.299ms1

Select count(*) as c
From `_sys_request_params`
Where `parameters` like '%|pbcd-0-1351225157|%' and `admin_id` = 0
21.776ms1
SELECT `basket_items`.*
FROM (`basket_items`)
WHERE good_id > 0
AND `random_customer_id` = 1261225157
AND `owner` = 'not_loged'
ORDER BY `basket_items`.`id` ASC
1.469ms0
SELECT `payment_types`.*
FROM (`payment_types`)
WHERE `alias` = 'customer_basket'
ORDER BY `payment_types`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.067ms1
SELECT `payments`.*
FROM (`payments`)
WHERE `id` IN (2,3)
ORDER BY `payments`.`id` ASC
0.11ms2
SELECT `exchange_rates`.*
FROM (`exchange_rates`)
WHERE `shortcut` = 'CZK'
ORDER BY `exchange_rates`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.108ms1
SELECT `payment_prices`.*
FROM (`payment_prices`)
WHERE `payment_id` = 2
AND (
(`price_vat` = 1 AND 0 BETWEEN `from` AND `to`)
OR (`price_vat` = 0 AND 0 BETWEEN `from` AND `to`)
)
AND (state_ids = "||" OR state_ids like "%|cz|%")
AND `exchange_id` IN (0,0)
AND `customer_type` IN (1,2)
ORDER BY `price` ASC
LIMIT 0, 1
0.116ms1
SELECT `payment_prices`.*
FROM (`payment_prices`)
WHERE `payment_id` = 3
AND (
(`price_vat` = 1 AND 0 BETWEEN `from` AND `to`)
OR (`price_vat` = 0 AND 0 BETWEEN `from` AND `to`)
)
AND (state_ids = "||" OR state_ids like "%|cz|%")
AND `exchange_id` IN (0,0)
AND `customer_type` IN (1,2)
ORDER BY `price` ASC
LIMIT 0, 1
0.093ms0
select * from settings_variables where model_name = "basket_item"0.083ms3
SELECT `payment_transports`.*
FROM (`payment_transports`)
WHERE `id` IN (5,201)
ORDER BY `payment_transports`.`id` ASC
0.066ms2
SELECT `payment_transport_prices`.*
FROM (`payment_transport_prices`)
WHERE `payment_transport_id` = 5
AND (
(`price_vat` = 1 AND 0 BETWEEN `from` AND `to`)
OR (`price_vat` = 0 AND 0 BETWEEN `from` AND `to`)
)
AND `oversize` = 0
AND `exchange_id` IN (0,0)
AND (state_ids = "||" OR state_ids like "%|cz|%")
AND `customer_type` IN (1,2)
ORDER BY `price` ASC
LIMIT 0, 1
0.059ms0
SELECT `payment_transport_prices`.*
FROM (`payment_transport_prices`)
WHERE `payment_transport_id` = 201
AND (
(`price_vat` = 1 AND 0 BETWEEN `from` AND `to`)
OR (`price_vat` = 0 AND 0 BETWEEN `from` AND `to`)
)
AND `oversize` = 0
AND `exchange_id` IN (0,0)
AND (state_ids = "||" OR state_ids like "%|cz|%")
AND `customer_type` IN (1,2)
ORDER BY `price` ASC
LIMIT 0, 1
0.057ms1
SELECT `payment_transport_prices`.*
FROM (`payment_transport_prices`)
WHERE `payment_transport_id` = 0
AND (
(`price_vat` = 1 AND 0 BETWEEN `from` AND `to`)
OR (`price_vat` = 0 AND 0 BETWEEN `from` AND `to`)
)
AND `oversize` = 0
AND `exchange_id` IN (0,0)
AND (state_ids = "||" OR state_ids like "%|cz|%")
AND `customer_type` IN (1,2)
ORDER BY `price` ASC
LIMIT 0, 1
0.052ms0
SELECT `payment_transport_weights`.*
FROM (`payment_transport_weights`)
WHERE `payment_transport_id` = 0
AND (0 BETWEEN `from` AND `to`)
AND `oversize` = 0
AND `exchange_id` IN (0,0)
AND (state_ids = "||" OR state_ids like "%|cz|%")
AND `customer_type` IN (1,2)
ORDER BY `price` ASC
LIMIT 0, 1
0.061ms0
SELECT `settings`.*
FROM (`settings`)
WHERE `alias` = 'main'
ORDER BY `settings`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.172ms1
SELECT `payment_prices`.*
FROM (`payment_prices`)
WHERE `payment_id` = 0
AND (
(`price_vat` = 1 AND 0 BETWEEN `from` AND `to`)
OR (`price_vat` = 0 AND 0 BETWEEN `from` AND `to`)
)
AND (state_ids = "||" OR state_ids like "%|cz|%")
AND `exchange_id` IN (0,0)
AND `customer_type` IN (1,2)
ORDER BY `price` ASC
LIMIT 0, 1
0.101ms0
SELECT `payment_transport_prices`.*
FROM (`payment_transport_prices`)
WHERE `payment_transport_id` = 0
AND (
(`price_vat` = 1 AND 0 BETWEEN `from` AND `to`)
OR (`price_vat` = 0 AND 0 BETWEEN `from` AND `to`)
)
AND `oversize` = 0
AND `exchange_id` IN (0,0)
AND (state_ids = "||" OR state_ids like "%|cz|%")
AND `customer_type` IN (1,2)
ORDER BY `price` ASC
LIMIT 0, 1
0.103ms0
SELECT `payment_transport_weights`.*
FROM (`payment_transport_weights`)
WHERE `payment_transport_id` = 0
AND (0 BETWEEN `from` AND `to`)
AND `oversize` = 0
AND `exchange_id` IN (0,0)
AND (state_ids = "||" OR state_ids like "%|cz|%")
AND `customer_type` IN (1,2)
ORDER BY `price` ASC
LIMIT 0, 1
0.16ms0
SELECT `settings`.`id` AS `id`, `settings`.`vat_zero_value`, `settings`.`vat_low_value`, `settings`.`vat_hight_value`, `settings`.`vat_third_value`
FROM (`settings`)
RIGHT JOIN `states` ON (`states`.`setting` = `settings`.`alias`)
WHERE states.id ="cz"
ORDER BY `settings`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.076ms1
SELECT `payment_prices`.*
FROM (`payment_prices`)
WHERE `payment_id` = 0
AND (
(`price_vat` = 1 AND 0 BETWEEN `from` AND `to`)
OR (`price_vat` = 0 AND 0 BETWEEN `from` AND `to`)
)
AND (state_ids = "||" OR state_ids like "%|cz|%")
AND `exchange_id` IN (0,0)
AND `customer_type` IN (1,2)
ORDER BY `price` ASC
LIMIT 0, 1
0.055ms0
SELECT `payment_transport_weights`.*
FROM (`payment_transport_weights`)
WHERE `payment_transport_id` = 201
AND (0 BETWEEN `from` AND `to`)
AND `oversize` = 0
AND `exchange_id` IN (0,0)
AND (state_ids = "||" OR state_ids like "%|cz|%")
AND `customer_type` IN (1,2)
ORDER BY `price` ASC
LIMIT 0, 1
0.055ms0
SELECT `exchange_rates`.*
FROM (`exchange_rates`)
WHERE `shortcut` = '0'
ORDER BY `exchange_rates`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.052ms0
SELECT `exchange_rates`.*
FROM (`exchange_rates`)
WHERE `shortcut` = 'CZK'
ORDER BY `exchange_rates`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.047ms1
SELECT `shippers`.*
FROM (`shippers`)
WHERE `shippers`.`id` = 0
ORDER BY `shippers`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.061ms0
SELECT `id`, `id`
FROM (`payment_transports`)
WHERE `id` IN (101,201,8)
ORDER BY `payment_transports`.`id` ASC
0.076ms3
SELECT `settings`.*
FROM (`settings`)
WHERE `alias` = 'main'
ORDER BY `settings`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.112ms1
SELECT `branches`.*
FROM (`branches`)
WHERE `main` = 1
ORDER BY `branches`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.066ms1
SELECT `goods`.*
FROM (`goods`)
WHERE `goods`.`visible_retail` = 1
ORDER BY rand()
LIMIT 0, 5
0.992ms2
SELECT `images`.*
FROM (`images`)
WHERE `images`.`id` = 48026
ORDER BY `images`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.113ms1
Select `id` From `goods_price_settings` where `default_eshop` = 1 Limit 10.072ms1
SELECT `goods_price_settings`.*
FROM (`goods_price_settings`)
WHERE `goods_price_settings`.`id` = 1
ORDER BY `goods_price_settings`.`sort` ASC
LIMIT 0, 1
0.158ms1
Select * From `payment_discounts` Where (`goods_price_setting_id` = 1 or goods_price_setting_id = 0) and (payment_id = NULL or payment_id = 0) and 1000.000000 between `from` and `to` and `only_logged` = 00.123ms0
Select * From `customer_discounts` Where `customer_id` = 0 and (payment_id = NULL or payment_id = 0) and 1000.000000 between `from` and `to`0.092ms0
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_price'0.085ms0
SELECT `images`.*
FROM (`images`)
WHERE `images`.`id` = 48027
ORDER BY `images`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.079ms1
Select * From `payment_discounts` Where (`goods_price_setting_id` = 1 or goods_price_setting_id = 0) and (payment_id = NULL or payment_id = 0) and 1000.000000 between `from` and `to` and `only_logged` = 00.059ms0
Select * From `customer_discounts` Where `customer_id` = 0 and (payment_id = NULL or payment_id = 0) and 1000.000000 between `from` and `to`0.051ms0
SELECT `contents`.*
FROM (`contents`)
WHERE `name` = 'homepage'
ORDER BY `contents`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.065ms1
SELECT `goods`.*
FROM (`goods`)
WHERE `goods`.`newie` = 1
AND `union_id` = 0
AND `archive` = 0
AND `visible` = 1
ORDER BY RAND()
LIMIT 0, 12
0.933ms0
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `visible` = 1
AND `parent_id` = 0
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
0.117ms8
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_module'0.078ms8
Total: 4431.502ms46
View nameDirectoryFilenameCountMinAvgMaxMemory
homepageAPPPATHhomepage.php135.614ms35.614ms35.614ms0.39MB
presenter_module/good/newsMODPATH/presenterpresenter_module/good/news.php11.076ms1.076ms1.076ms0.00MB
presenter_module/searchMODPATH/presenterpresenter_module/search.php13.5ms3.5ms3.5ms0.03MB
presenter_module/newsletter/cs_messageMODPATH/presenterpresenter_module/newsletter/cs_message.php10.044ms0.044ms0.044ms0.00MB
Total views440.234ms0.42MB
Presenter moduleDirectoryFilenameCountMinAvgMaxMemory
Good_NewsMODPATH/presenterGood/News.php14.166ms4.166ms4.166ms0.04MB
SearchMODPATH/presenterSearch.php13.776ms3.776ms3.776ms0.04MB
Total presenter modules27.942ms0.07MB
Find file: configFoundCountMinAvgMaxMemory
config/locale.phpSYSPATH/config/locale.php
MODPATH/core/config/locale.php
12.941ms2.941ms2.941ms0.00MB
config/database.phpSYSPATH/config/database.php
APPPATH/config/database.php
13.215ms3.215ms3.215ms0.00MB
config/i18n.phpMODPATH/core/config/i18n.php
APPPATH/config/i18n.php
13.238ms3.238ms3.238ms0.00MB
config/inflector.phpSYSPATH/config/inflector.php13.354ms3.354ms3.354ms0.00MB
config/sql_types.phpSYSPATH/config/sql_types.php12.914ms2.914ms2.914ms0.00MB
config/session.phpSYSPATH/config/session.php
MODPATH/core/config/session.php
APPPATH/config/session.php
12.996ms2.996ms2.996ms0.00MB
config/cookie.phpSYSPATH/config/cookie.php13.114ms3.114ms3.114ms0.00MB
config/presenter_acl.phpMODPATH/presenter/config/presenter_acl.php13.017ms3.017ms3.017ms0.00MB
config/presenter.phpMODPATH/presenter/config/presenter.php
APPPATH/config/presenter.php
10.854ms0.854ms0.854ms0.00MB
config/image.phpSYSPATH/config/image.php
MODPATH/core/config/image.php
MODPATH/presenter/config/image.php
APPPATH/config/image.php
10.75ms0.75ms0.75ms0.00MB
config/exchange.phpMODPATH/core/config/exchange.php10.758ms0.758ms0.758ms0.00MB
config/presenter_price.phpMODPATH/presenter/config/presenter_price.php10.814ms0.814ms0.814ms0.00MB
config/goods.phpMODPATH/good/config/goods.php10.742ms0.742ms0.742ms0.00MB
config/presenter_module.phpMODPATH/presenter/config/presenter_module.php
APPPATH/config/presenter_module.php
10.739ms0.739ms0.739ms0.00MB
config/presenter_menu.phpMODPATH/presenter/config/presenter_menu.php
APPPATH/config/presenter_menu.php
10.742ms0.742ms0.742ms0.00MB
config/cache.phpSYSPATH/config/cache.php
MODPATH/core/config/cache.php
APPPATH/config/cache.php
10.741ms0.741ms0.741ms0.00MB
config/profiler.phpSYSPATH/config/profiler.php10.743ms0.743ms0.743ms0.00MB
Total: config1731.673ms0.05MB
Find file: librariesFoundCountMinAvgMaxMemory
libraries/Route.phpMODPATH/core/libraries/Route.php11.206ms1.206ms1.206ms0.00MB
libraries/RedirectActionListener.phpMODPATH/core/libraries/RedirectActionListener.php11.22ms1.22ms1.22ms0.00MB
libraries/Router.phpMODPATH/core/libraries/Router.php11.243ms1.243ms1.243ms0.00MB
libraries/PresenterRouter.phpMODPATH/presenter/libraries/PresenterRouter.php11.055ms1.055ms1.055ms0.00MB
libraries/PresenterController.phpMODPATH/presenter/libraries/PresenterController.php10.856ms0.856ms0.856ms0.00MB
libraries/BaseController.phpMODPATH/core/libraries/BaseController.php11.515ms1.515ms1.515ms0.00MB
libraries/Controller.phpSYSPATH/libraries/Controller.php13.117ms3.117ms3.117ms0.00MB
libraries/App.phpMODPATH/core/libraries/App.php11.657ms1.657ms1.657ms0.00MB
libraries/Language.phpMODPATH/core/libraries/Language.php11.538ms1.538ms1.538ms0.00MB
libraries/PresenterAcl.phpMODPATH/presenter/libraries/PresenterAcl.php10.784ms0.784ms0.784ms0.00MB
libraries/PresenterPayment.phpMODPATH/presenter/libraries/PresenterPayment.php10.816ms0.816ms0.816ms0.00MB
libraries/PresenterBasket.phpMODPATH/presenter/libraries/PresenterBasket.php11.155ms1.155ms1.155ms0.00MB
libraries/Database.phpSYSPATH/libraries/Database.php13.211ms3.211ms3.211ms0.00MB
libraries/MY_Database.phpMODPATH/core/libraries/MY_Database.php11.592ms1.592ms1.592ms0.00MB
libraries/I18n.phpMODPATH/core/libraries/I18n.php11.317ms1.317ms1.317ms0.00MB
libraries/Web.phpMODPATH/core/libraries/Web.php11.437ms1.437ms1.437ms0.00MB
libraries/URI.phpSYSPATH/libraries/URI.php12.83ms2.83ms2.83ms0.00MB
libraries/Input.phpSYSPATH/libraries/Input.php12.904ms2.904ms2.904ms0.00MB
libraries/MY_Input.phpMODPATH/core/libraries/MY_Input.php11.545ms1.545ms1.545ms0.00MB
libraries/PresenterLayout.phpMODPATH/presenter/libraries/PresenterLayout.php11.026ms1.026ms1.026ms0.00MB
libraries/MY_PresenterLayout.phpAPPPATH/libraries/MY_PresenterLayout.php10.106ms0.106ms0.106ms0.00MB
libraries/Str.phpMODPATH/core/libraries/Str.php11.579ms1.579ms1.579ms0.00MB
libraries/Presenter.phpMODPATH/presenter/libraries/Presenter.php11.132ms1.132ms1.132ms0.00MB
libraries/ORM.phpSYSPATH/libraries/ORM.php12.857ms2.857ms2.857ms0.00MB
libraries/MY_ORM.phpMODPATH/core/libraries/MY_ORM.php11.236ms1.236ms1.236ms0.00MB
libraries/Session.phpSYSPATH/libraries/Session.php13.881ms3.881ms3.881ms0.00MB
libraries/MY_Session.phpMODPATH/core/libraries/MY_Session.php11.677ms1.677ms1.677ms0.00MB
libraries/Auth.phpMODPATH/core/libraries/Auth.php11.545ms1.545ms1.545ms0.00MB
libraries/RequestParams.phpMODPATH/core/libraries/RequestParams.php11.346ms1.346ms1.346ms0.00MB
libraries/DB.phpMODPATH/core/libraries/DB.php11.26ms1.26ms1.26ms0.00MB
libraries/Sync_ORM.phpMODPATH/sync/libraries/Sync_ORM.php10.969ms0.969ms0.969ms0.00MB
libraries/External_source.phpMODPATH/core/libraries/External_source.php11.299ms1.299ms1.299ms0.00MB
libraries/ORM_Iterator.phpSYSPATH/libraries/ORM_Iterator.php12.828ms2.828ms2.828ms0.00MB
libraries/MY_ORM_Iterator.phpMODPATH/core/libraries/MY_ORM_Iterator.php11.243ms1.243ms1.243ms0.00MB
libraries/PaymentTypeEnum.phpMODPATH/core/libraries/PaymentTypeEnum.php11.42ms1.42ms1.42ms0.00MB
libraries/Enum.phpMODPATH/core/libraries/Enum.php10.309ms0.309ms0.309ms0.00MB
libraries/CustomerTypeEnum.phpMODPATH/core/libraries/CustomerTypeEnum.php10.351ms0.351ms0.351ms0.00MB
libraries/Fce.phpMODPATH/core/libraries/Fce.php10.318ms0.318ms0.318ms0.00MB
libraries/Price.phpMODPATH/core/libraries/Price.php10.31ms0.31ms0.31ms0.00MB
libraries/Money.phpMODPATH/core/libraries/Money.php10.308ms0.308ms0.308ms0.00MB
libraries/DocumentPriceFormat.phpMODPATH/document/libraries/DocumentPriceFormat.php10.475ms0.475ms0.475ms0.00MB
libraries/Payments.phpMODPATH/core/libraries/Payments.php10.37ms0.37ms0.37ms0.00MB
libraries/Exchange.phpMODPATH/core/libraries/Exchange.php10.308ms0.308ms0.308ms0.00MB
libraries/PresenterModule.phpMODPATH/presenter/libraries/PresenterModule.php10.219ms0.219ms0.219ms0.00MB
libraries/PresenterException.phpMODPATH/presenter/libraries/PresenterException.php10.207ms0.207ms0.207ms0.00MB
libraries/ResponsableException.phpMODPATH/core/libraries/ResponsableException.php10.305ms0.305ms0.305ms0.00MB
libraries/SettingsVariable.phpMODPATH/core/libraries/SettingsVariable.php10.307ms0.307ms0.307ms0.00MB
libraries/PresenterPrice.phpMODPATH/presenter/libraries/PresenterPrice.php10.215ms0.215ms0.215ms0.00MB
libraries/Settings.phpMODPATH/core/libraries/Settings.php10.307ms0.307ms0.307ms0.00MB
libraries/PresenterTransport.phpMODPATH/presenter/libraries/PresenterTransport.php10.216ms0.216ms0.216ms0.00MB
libraries/PresenterPermission.phpMODPATH/presenter/libraries/PresenterPermission.php10.214ms0.214ms0.214ms0.00MB
libraries/Acl.phpMODPATH/core/libraries/Acl.php10.316ms0.316ms0.316ms0.00MB
libraries/PresenterCategory.phpMODPATH/presenter/libraries/PresenterCategory.php10.224ms0.224ms0.224ms0.00MB
libraries/View.phpMODPATH/core/libraries/View.php10.309ms0.309ms0.309ms0.00MB
libraries/Response.phpMODPATH/core/libraries/Response.php10.308ms0.308ms0.308ms0.00MB
libraries/ViewBenchmark.phpMODPATH/core/libraries/ViewBenchmark.php10.314ms0.314ms0.314ms0.00MB
libraries/Database_Expression.phpSYSPATH/libraries/Database_Expression.php10.797ms0.797ms0.797ms0.00MB
libraries/MY_Database_Expression.phpMODPATH/core/libraries/MY_Database_Expression.php10.309ms0.309ms0.309ms0.00MB
libraries/PresenterUrl.phpMODPATH/presenter/libraries/PresenterUrl.php10.513ms0.513ms0.513ms0.00MB
libraries/UrlProvider.phpMODPATH/core/libraries/UrlProvider.php10.313ms0.313ms0.313ms0.00MB
libraries/GoodPriceSettings.phpMODPATH/good/libraries/GoodPriceSettings.php10.347ms0.347ms0.347ms0.00MB
libraries/PresenterPriceDiscounter.phpMODPATH/presenter/libraries/PresenterPriceDiscounter.php10.213ms0.213ms0.213ms0.00MB
libraries/PriceDiscounter.phpMODPATH/core/libraries/PriceDiscounter.php10.308ms0.308ms0.308ms0.00MB
libraries/Goods_Price.phpMODPATH/good/libraries/Goods_Price.php10.35ms0.35ms0.35ms0.00MB
libraries/PresenterModuleBenchmark.phpMODPATH/presenter/libraries/PresenterModuleBenchmark.php10.211ms0.211ms0.211ms0.00MB
libraries/PresenterGoodOrder.phpMODPATH/presenter/libraries/PresenterGoodOrder.php10.207ms0.207ms0.207ms0.00MB
libraries/ORM_Tree.phpSYSPATH/libraries/ORM_Tree.php10.743ms0.743ms0.743ms0.00MB
libraries/MY_ORM_Tree.phpMODPATH/core/libraries/MY_ORM_Tree.php10.307ms0.307ms0.307ms0.00MB
libraries/PresenterMenu.phpMODPATH/presenter/libraries/PresenterMenu.php10.219ms0.219ms0.219ms0.00MB
libraries/Cache.phpSYSPATH/libraries/Cache.php10.754ms0.754ms0.754ms0.00MB
libraries/MY_Cache.phpMODPATH/core/libraries/MY_Cache.php10.308ms0.308ms0.308ms0.00MB
libraries/Schema.phpMODPATH/core/libraries/Schema.php10.307ms0.307ms0.307ms0.00MB
libraries/Profiler.phpSYSPATH/libraries/Profiler.php10.739ms0.739ms0.739ms0.00MB
libraries/MY_Profiler.phpMODPATH/core/libraries/MY_Profiler.php10.323ms0.323ms0.323ms0.00MB
libraries/Profiler_Table.phpSYSPATH/libraries/Profiler_Table.php10.737ms0.737ms0.737ms0.00MB
libraries/Profiler_Table_Messages.phpMODPATH/core/libraries/Profiler_Table_Messages.php10.309ms0.309ms0.309ms0.00MB
libraries/Debug.phpMODPATH/core/libraries/Debug.php10.331ms0.331ms0.331ms0.00MB
Total: libraries7771.257ms0.08MB
Find file: helpersFoundCountMinAvgMaxMemory
helpers/html.phpSYSPATH/helpers/html.php13.325ms3.325ms3.325ms0.00MB
helpers/MY_html.phpMODPATH/core/helpers/MY_html.php11.316ms1.316ms1.316ms0.00MB
helpers/document_helper_presenter_basket.phpMODPATH/presenter/helpers/document_helper_presenter_basket.php10.863ms0.863ms0.863ms0.00MB
helpers/document_helper_basket.phpMODPATH/document/modules/basket/helpers/document_helper_basket.php10.946ms0.946ms0.946ms0.00MB
helpers/document_helper.phpMODPATH/document/helpers/document_helper.php11.802ms1.802ms1.802ms0.00MB
helpers/inflector.phpSYSPATH/helpers/inflector.php13.316ms3.316ms3.316ms0.00MB
helpers/MY_inflector.phpMODPATH/core/helpers/MY_inflector.php11.463ms1.463ms1.463ms0.00MB
helpers/document_exchange_helper.phpMODPATH/document/helpers/document_exchange_helper.php11.811ms1.811ms1.811ms0.00MB
helpers/valid.phpSYSPATH/helpers/valid.php13.269ms3.269ms3.269ms0.00MB
helpers/MY_valid.phpMODPATH/core/helpers/MY_valid.php11.409ms1.409ms1.409ms0.00MB
helpers/cookie.phpSYSPATH/helpers/cookie.php13.469ms3.469ms3.469ms0.00MB
helpers/text.phpSYSPATH/helpers/text.php12.884ms2.884ms2.884ms0.00MB
helpers/MY_text.phpMODPATH/core/helpers/MY_text.php11.205ms1.205ms1.205ms0.00MB
helpers/document_helper_presenter_basket_transport.phpMODPATH/presenter/helpers/document_helper_presenter_basket_transport.php11.016ms1.016ms1.016ms0.00MB
helpers/document_helper_transport.phpMODPATH/document/helpers/document_helper_transport.php11.767ms1.767ms1.767ms0.00MB
helpers/document_helper_item.phpMODPATH/document/helpers/document_helper_item.php11.873ms1.873ms1.873ms0.00MB
helpers/document_helper_presenter_basket_payment.phpMODPATH/presenter/helpers/document_helper_presenter_basket_payment.php10.859ms0.859ms0.859ms0.00MB
helpers/document_helper_payment.phpMODPATH/document/helpers/document_helper_payment.php11.905ms1.905ms1.905ms0.00MB
helpers/document_helper_item_iterator.phpMODPATH/document/helpers/document_helper_item_iterator.php12.067ms2.067ms2.067ms0.00MB
helpers/arr.phpSYSPATH/helpers/arr.php12.846ms2.846ms2.846ms0.00MB
helpers/MY_arr.phpMODPATH/core/helpers/MY_arr.php11.482ms1.482ms1.482ms0.00MB
helpers/document_helper_presenter_basket_price.phpMODPATH/presenter/helpers/document_helper_presenter_basket_price.php10.222ms0.222ms0.222ms0.00MB
helpers/document_helper_price.phpMODPATH/document/helpers/document_helper_price.php10.468ms0.468ms0.468ms0.00MB
helpers/document_helper_item_price.phpMODPATH/document/helpers/document_helper_item_price.php10.474ms0.474ms0.474ms0.00MB
helpers/url.phpSYSPATH/helpers/url.php10.743ms0.743ms0.743ms0.00MB
helpers/MY_url.phpMODPATH/core/helpers/MY_url.php10.306ms0.306ms0.306ms0.00MB
helpers/request.phpSYSPATH/helpers/request.php10.744ms0.744ms0.744ms0.00MB
helpers/MY_request.phpMODPATH/core/helpers/MY_request.php10.307ms0.307ms0.307ms0.00MB
helpers/presenter_form.phpMODPATH/presenter/helpers/presenter_form.php10.218ms0.218ms0.218ms0.00MB
helpers/form.phpSYSPATH/helpers/form.php10.735ms0.735ms0.735ms0.00MB
helpers/MY_form.phpMODPATH/core/helpers/MY_form.php10.305ms0.305ms0.305ms0.00MB
helpers/cookie_consent.phpMODPATH/core/helpers/cookie_consent.php10.307ms0.307ms0.307ms0.00MB
Total: helpers3245.722ms0.03MB
Find file: controllersFoundCountMinAvgMaxMemory
controllers/homepage.phpMODPATH/presenter/controllers/homepage.php10.857ms0.857ms0.857ms0.00MB
Total: controllers10.857ms0.00MB
Find file: libraries/driversFoundCountMinAvgMaxMemory
libraries/drivers/Database/Mysqli.phpSYSPATH/libraries/drivers/Database/Mysqli.php13.836ms3.836ms3.836ms0.00MB
libraries/drivers/Database/Mysql.phpSYSPATH/libraries/drivers/Database/Mysql.php13.41ms3.41ms3.41ms0.00MB
libraries/drivers/Database.phpSYSPATH/libraries/drivers/Database.php13.213ms3.213ms3.213ms0.00MB
libraries/drivers/PriceDiscounterItem.phpMODPATH/core/libraries/drivers/PriceDiscounterItem.php10.347ms0.347ms0.347ms0.00MB
libraries/drivers/PriceDiscounterItem/Model.phpMODPATH/core/libraries/drivers/PriceDiscounterItem/Model.php10.369ms0.369ms0.369ms0.00MB
libraries/drivers/PriceDiscounterItem/Model/PresenterGood.phpMODPATH/presenter/libraries/drivers/PriceDiscounterItem/Model/PresenterGood.php10.272ms0.272ms0.272ms0.00MB
libraries/drivers/PriceDiscounterItem/Model/Good.phpMODPATH/core/libraries/drivers/PriceDiscounterItem/Model/Good.php10.4ms0.4ms0.4ms0.00MB
libraries/drivers/Presenter/Menu/Category.phpMODPATH/presenter/libraries/drivers/Presenter/Menu/Category.php10.274ms0.274ms0.274ms0.00MB
libraries/drivers/Presenter/Menu.phpMODPATH/presenter/libraries/drivers/Presenter/Menu.php10.249ms0.249ms0.249ms0.00MB
libraries/drivers/Cache/File.phpMODPATH/core/libraries/drivers/Cache/File.php10.367ms0.367ms0.367ms0.00MB
libraries/drivers/Cache.phpSYSPATH/libraries/drivers/Cache.php10.817ms0.817ms0.817ms0.00MB
Total: libraries/drivers1113.554ms0.01MB
Find file: modelsFoundCountMinAvgMaxMemory
models/presenter_basket_item.phpMODPATH/presenter/models/presenter_basket_item.php10.798ms0.798ms0.798ms0.00MB
models/basket_item.phpMODPATH/core/models/basket_item.php11.871ms1.871ms1.871ms0.00MB
models/customer_user.phpMODPATH/core/models/customer_user.php11.736ms1.736ms1.736ms0.00MB
models/exchange_rate.phpMODPATH/core/models/exchange_rate.php11.432ms1.432ms1.432ms0.00MB
models/state.phpMODPATH/core/models/state.php11.243ms1.243ms1.243ms0.00MB
models/presenter_basket_customerdata.phpMODPATH/presenter/models/presenter_basket_customerdata.php11.112ms1.112ms1.112ms0.00MB
models/presenter_customer.phpMODPATH/presenter/models/presenter_customer.php11.349ms1.349ms1.349ms0.00MB
models/customer.phpMODPATH/core/models/customer.php11.277ms1.277ms1.277ms0.00MB
models/payment_type.phpMODPATH/core/models/payment_type.php10.31ms0.31ms0.31ms0.00MB
models/presenter_payment.phpMODPATH/presenter/models/presenter_payment.php10.21ms0.21ms0.21ms0.00MB
models/payment.phpMODPATH/core/models/payment.php10.305ms0.305ms0.305ms0.00MB
models/presenter_payment_price.phpMODPATH/presenter/models/presenter_payment_price.php10.217ms0.217ms0.217ms0.00MB
models/payment_price.phpMODPATH/core/models/payment_price.php10.306ms0.306ms0.306ms0.00MB
models/presenter_transport.phpMODPATH/presenter/models/presenter_transport.php10.209ms0.209ms0.209ms0.00MB
models/payment_transport.phpMODPATH/core/models/payment_transport.php10.305ms0.305ms0.305ms0.00MB
models/presenter_transport_price.phpMODPATH/presenter/models/presenter_transport_price.php10.215ms0.215ms0.215ms0.00MB
models/payment_transport_price.phpMODPATH/core/models/payment_transport_price.php10.313ms0.313ms0.313ms0.00MB
models/presenter_transport_weight.phpMODPATH/presenter/models/presenter_transport_weight.php10.217ms0.217ms0.217ms0.00MB
models/payment_transport_weight.phpMODPATH/core/models/payment_transport_weight.php10.326ms0.326ms0.326ms0.00MB
models/setting.phpMODPATH/core/models/setting.php10.317ms0.317ms0.317ms0.00MB
models/shipper.phpMODPATH/core/models/shipper.php10.319ms0.319ms0.319ms0.00MB
models/branch.phpMODPATH/core/models/branch.php10.316ms0.316ms0.316ms0.00MB
models/admin.phpMODPATH/admin/models/admin.php10.505ms0.505ms0.505ms0.00MB
models/presenter_good.phpMODPATH/presenter/models/presenter_good.php10.21ms0.21ms0.21ms0.00MB
models/good.phpMODPATH/good/models/good.php10.34ms0.34ms0.34ms0.00MB
models/image.phpMODPATH/good/models/image.php10.343ms0.343ms0.343ms0.00MB
models/goods_price_setting.phpMODPATH/good/models/goods_price_setting.php10.347ms0.347ms0.347ms0.00MB
models/presenter_content.phpMODPATH/presenter/models/presenter_content.php10.221ms0.221ms0.221ms0.00MB
models/content.phpMODPATH/core/models/content.php10.307ms0.307ms0.307ms0.00MB
models/presenter_category.phpMODPATH/presenter/models/presenter_category.php10.211ms0.211ms0.211ms0.00MB
models/category.phpMODPATH/good/models/category.php10.35ms0.35ms0.35ms0.00MB
Total: models3117.537ms0.03MB
Find file: libraries/interfacesFoundCountMinAvgMaxMemory
libraries/interfaces/Responsible.phpMODPATH/core/libraries/interfaces/Responsible.php10.362ms0.362ms0.362ms0.00MB
Total: libraries/interfaces10.362ms0.00MB
Find file: i18nFoundCountMinAvgMaxMemory
i18n/cs_CZ/presenter_price.phpMODPATH/presenter/i18n/cs_CZ/presenter_price.php10.865ms0.865ms0.865ms0.00MB
i18n/cs_CZ/presenter_module.phpMODPATH/presenter/i18n/cs_CZ/presenter_module.php
APPPATH/i18n/cs_CZ/presenter_module.php
10.839ms0.839ms0.839ms0.00MB
Total: i18n21.704ms0.01MB
SessionValue
session_ido5hs3977e3lu9v6d1le0c1qhsp
total_hits1
_kf_flash_
[]
user_agentCCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
ip_address3.236.225.157
last_activity1660536631
settingsstdClass [object]
back-to-shop-url

Profiler executed in 0.006s